Β' Μέρος - Εμφύλιος

Το Β' μέρος περιλαμβάνει τα γργονόταν που έλαβαν μέρος κατά υη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου μέχρι τη στιγμή που παραδόθηκε στις αρχές: