Επίλογος

Τ Ε Λ Ο Σ

Ευχαριστώ πρώτα τους παθόντες που δεν ήρθαν να με κατη­γορή­σουν, τον Νικόλαο Μάνθο παρόλο που του σκότωσαν τον αδελφό Στέργιο, δεύτερον τον Ιωάννη Καρανίκα που τον συνέλαβαν και δρα­πέτευσε, τρίτον τους αδελφούς Νούλα Θανάση και Δημοσθένη που σκότωσαν τον αδελφό τους μικρό παιδάκι, τέταρτον τον Νίκο Παπαι­ωάννου που έχει συλληφθεί με τους παραπάνω, αλλά τον απέλυσαν, πέμπτον την οικογένεια Αθ. Κοντού.

Επίσης τον Δημήτριο Δριτσέλη, την οικογένεια Βλησάρη Δριτσέλη, την οικο­γένεια δασκάλου Δριτσέλη. Τον Βλησάρη Δριτσέλη και Κων/νο Δριτσέλη δά­σκαλος τους εκτέλεσαν. Τον Ιωάννη Γκιορσάνη από Κα­κοπλεύρι παρά τις πιέσεις από τους Αθανασουλαίους να έρθει μάρτυ­ρας κατηγορίας δεν εδέχθη. Τους είπε σκοτώστε εμένα παρά να πάω μάρτυρας κατηγορίας στον Ράπτη. Διότι κακό δεν έκαμε σε κανέναν.

Τον Άγγελο Μπλούτσο και Ηλία Δουρούση. Ο Άγγελος, σαν παιδί που ήταν, έκαμε περισσότερα καλά από όλους τους άλλους. Εάν αυτός ήθελε να με σκοτώσει θα με σκότωναν διότι ήμουν στα χέρια του.

 Τους ευχαριστώ διότι και ’γω έζησα και αυτοί έχουν την συνείδηση ανα­παυμένη.