Γ. Μέρος - Στρατοδικείο, εξορία

Το μέρος περιλαμβάνει την περίοδο μετά την παράδοσή του, δίκες, φυλακές, εξορίες και επιστροφή.